Menu

Downloads

MEDISUB BV ZAL PER 1 OKTOBER STOPPEN, DUIKMEDISCHE KEURINGEN KUNNEN TOT 1 SEPTEMBER WORDEN INGEPLAND

Damsterdiep 49-53 - Groningen 06 - 537 759 44 info@medisub.nl

MEDISUB BV ZAL PER 1 OKTOBER STOPPEN, DUIKMEDISCHE KEURINGEN KUNNEN TOT 1 SEPTEMBER WORDEN INGEPLAND


Duik medisch advies

Of het nu werk, hobby of sport is, duiken is een activiteit waarbij we ons in een andere natuurlijke omgeving bevinden. Een omgeving, waarin we alleen dankzij apparatuur en hulpmiddelen kunnen overleven. Een omgeving ook, waarin we blootstaan aan fysieke en fysiologische factoren, die we boven water in principe niet kennen.


Duikmedische keuring

De belangrijkste reden voor een medisch onderzoek is het optimaliseren van de persoonlijke veiligheid onder water. Ook de veiligheid van de mededuiker (buddy) is daarmee gebaat.


Sociaal medisch advies

Bij de sociale geneeskunde staat niet het genezen van patiënten voorop. Doel is te onderzoeken hoe zaken als werkomstandigheden, vergrijzing en andere maatschappelijke factoren de volksgezondheid beïnvloeden en wat kan worden gedaan om de negatieve gevolgen te voorkomen of te bestrijden